Friställd

FriställdVårt förnämsta konstverk är naturligtvis Albin Amelins olja "Friställd".