Verksamheten i Folkets Hus

Köpings Folkets Hus byggdes för att i huvudsak vara ett möteshus. Folkets Hus skulle inte konkurrera med Folkets Parks verksamhet när det gäller egna danser. Köping hade fyra biografer 1970 varför det inte var aktuellt att bygga någon biosalong. Dessutom fanns Karlbergsaulan så det fanns inget behov av någon sådan lokal.

De första föreningarna utöver politiska och fackliga organisationer som kom till Folkets Hus var bl.a. Korpen Bingo, PRO och Finska Föreningen. Dessa föreningar finns bland våra hyresgäster även idag. Finska Föreningen var under 70-talet och en bit in på 80-talet mycket aktiva med sina danser. Ofta var det mer än 1 000 personer på danserna och man hade cirka 45 danser per år.

Idag är det en annan dansförening som har mest aktiviteter i Folkets Hus, KöpingsTriffarna.

Utöver danskurser har man också medlemsdanser fem till sex söndagar per år och sex knatte- och mellanstadiediscon som samlar 400 personer per gång.

Vi har under de senaste åren haft ca 1 000 uthyrningar per år med ca 50 000 besökare.

Utöver våra egna gäster så besöker ca 800 st biblioteket per dag. S:t Olovsskolan har sin lunchservering här där 400 äter per dag, dessutom så har restaurang Culinaren och "Kontorshuset" ett hundratal besökare per dag.

Fasta hyresgäster

Folkets Hus största hyresgäst är Köpings kommun. Biblioteket hyr 1584 kvm, Ullvigymnasiets restaurangprogram 490 kvm, S:t Olovsskolans matbespisning 294 kvm och Köpings Folkhögskola 500kvm

 Utöver detta finns det cirka 1200 kvm kontorsyta som hyrs av föreningar, fackförbund, studieförbund, företag mm.